Poznáme logo projektu Rok slovenského divadla 2020!

Do súťaže o vytvorenie loga pre Rok slovenského divadla 2020 sa zapojilo 17 dizajnérov alebo tímov Cieľom verejnej neanonymnej súťaže bolo získať návrh príležitostného slávnostného loga pre Rok slovenského divadla 2020 v dvoch jazykových verziách – slovenskej a anglickej. Logo sa bude používať na označenie podujatí, ktoré sa budú konať v rámci Roku slovenského divadla 2020. Projekt bol […]

X