Výstava online: Pocta Belopotockému v Liptovskom Mikuláši

Výstava online: Pocta Belopotockému v Liptovskom Mikuláši Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši pripravilo exteriérovú výstavu pri príležitosti Roku slovenského divadla a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku s príznačným názvom Pocta Belopotockému. Výstava bude nainštalovaná na pouličnom osvetlení na Ulici 1. mája, ktorá vedie od múzea k budove bývalého vrbického hostinca, kde […]

Festival Nová dráma/New Drama bude v štandardnom rozsahu až o rok

Festival Nová dráma/New Drama bude v štandardnom rozsahu až o rok Po prvom presune festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020 z pôvodného mája na jeseň 2020 sa v súčasnej situácii usporiadateľ rozhodol presunúť 16. ročník festivalu na štandardný termín v roku 2021 (máj). Počas jesene uvedie dve aktivity pod hlavičkou festivalu.   Festival Nová dráma/New Drama 2020 […]

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje je od 12. mája 2020 opäť prístupná verejnosti!

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje je od 12. mája 2020 opäť prístupná verejnosti! Spojenie druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení voči šíreniu koronavírusu so sebou prinieslo aj otvorenie múzeí a galérií. Preto si po niekoľkotýždňovej odmlke môžu divadelní nadšenci pozrieť rozsiahlu výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorú pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravil […]

Výstava online: Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii

Výstava online: Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku výstavu s názvom Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii. Výstava je jednou z aktivít projektu LiptovDIV (festival neprofesionálneho divadla na Liptove) a mapuje ochotnícke divadlo v regióne Liptova […]

Slovenský inštitút v Ríme venoval svoj májový newsletter Roku slovenského divadla

Slovenský inštitút v Ríme venoval svoj májový newsletter Roku slovenského divadla V rámci Roku slovenského divadla 2020 Divadelný ústav pripravil putovnú výstavu theatre.sk, ktorá mala putovať okrem lokalít na Slovensku, v rôznych jazykových mutáciách aj do Slovenských inštitútov v európskych metropolách. Slovenský inštitút v Ríme sa vo svojom májovom newslettri venoval práve téme Roku slovenského […]

X