Kontakt

Kontakt


Kontaktné a fakturačné údaje

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava

Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
IČO: 16 46 91
DIČ: 2020829921
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071011/8180

Kontaktné osoby pre Rok slovenského divadla

Dominika Zaťková

projektová manažérka
Mobil: +421 918 838 071
Tel.: +421 2 2048 7107
E-mail: dominika.zatkova@theatre.sk

Marko Popović

projektový manažér
Mobil: +421 948 912 921
Tel.: +421 2 2048 7105
E-mail: marko.popovic@theatre.sk

Eva Fačková

PR & marketing
Mobil: +421 918 838 761
Tel.: +421 2 2048 7106
E-mail: eva.fackova@theatre.sk

Hromadné čerpanie dovolenky v termíne 18. – 22. 5. 2020

Divadelný ústav na základe dohody so zamestnaneckým dôverníkom určuje hromadné čerpanie dovolenky v termíne 18. – 22. 5. 2020 nepretržite.

V prípade naliehavých záležitostí nás kontaktujte na e-mailovej adrese Divadelného ústavu du@theatre.sk, resp. na telefónnom čísle 0911/183 076. Na Vaše otázky Vám dáme aktuálne odpoveď, resp. v zákonnej lehote poskytneme informácie.

X