Scénická žatva

Scénická žatva je nielen vrcholným celoštátnym festivalom s medzinárodnou účasťou, ale aj najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Už v roku 1923 sa počas 1. zjazdu ochotníkov v Martine uskutočnili celoslovenské divadelné závody Ústredia slovenských ochotníckych divadiel.

Dnes je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla a vybraných súborov zo zahraničia. Vytvára priestor na vzdelávanie, ktorému sa odborne venujú teatrológovia, dramaturgovia, režiséri, scénografi a divadelní kritici.

Festival Scénická žatva pripravuje Národné osvetové centrum a z dôvodu celospoločenskej situácie spôsobenej šírením koronavírusu sa bude v roku 2020 konať od 17. – 20. decembra v Bratislave. Pri príležitosti Roku slovenského divadla bude 98. ročník tohto festivalu obohatený v hlavnom, sprievodnom a vzdelávacom programe aj o podujatia memoárového charakteru.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke festivalu Scénická žatva alebo na Facebooku.

X